• Home
  • กล่องพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

กล่องพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive Industry
เพิ่มพูนประสิทธิภาพใหม่ ๆ ให้กระบวนการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยานยนต์

เราเข้าใจดีว่าการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกวันนี้ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และระเบียบของภาครัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตยานยนต์รับมือกับความท้าทายเหล่านี้ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยปรับปรุงการออกแบบ กระบวนการผลิต โลจิสติกส์ และการดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทุกนาทีที่พนักงานของคุณใช้ไปในการคัดแยก ตรวจสอบ ทำความสะอาด และบำรุงรักษากล่องพลาสติกนั้น คือเวลาที่บริษัทคุณเสียไป แทนที่จะได้ทำงานที่ตรงกับงานหลักของบริษัท เราสามารถช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการกล่องพลาสติกของคุณมีความชัดเจนมากขึ้นโดยการช่วยคุณประเมินการดำเนินการภายในของคุณ เพื่อประเมินว่านี่เป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่สำหรับการเติบโตและผลกำไรในอนาคต

เชพ ออโตโมทีฟ ได้เริ่มประกอบกิจการในออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกาใต้ เอเชีย และล่าสุด อเมริกาเหนือ ตั้งแต่ปี 2518 (ค.ศ. 1975) เรามีประสบการณ์มากมายกับบริษัทยานยนต์ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านรายละเอียดต้นทุนและเงินทุนที่จำเป็นในการดำเนินการด้าน In-house container

ขีดความสามารถของเรา - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซัพพลายเชน
• ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมาบริหารจัดการด้านกล่องพลาสติกต่ำกว่า แต่ได้รับการบริการที่สูงกว่าดำเนินการเอง
• เชพสามารถบริหารจัดการกล่องพลาสติกสำหรับยานยนต์ให้คุณอย่างครบวงจรสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนทั้งในประเทศและข้ามทวีป
• กล่องพลาสติกนานาชาติได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจการไหลเวียน (ของสินค้า) ข้ามทวีป
• มีเครือข่ายศูนย์การให้บริการระดับชาติที่บูรณาการซึ่งกันและกัน สนับสนุนเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าทั้งใหญ่และเล็ก

ระบบหมุนเวียนของกล่องพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ - ประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ
• หาทางออกด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เฉพาะ เพื่อคุณ
• เราเป็นผู้นำระดับโลก ที่มีพาเลท และกล่องพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 300 ล้านชิ้นในระบบซัพพลายเชนของเราทุกวัน
• เราเป็นส่วนหนึ่งของ Brambles ผู้นำด้านโลจิสติกส์ของโลกซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และดำเนินการอยู่ในกว่า 50 ประเทศ โดยลูกค้าของเรานั้นรวมถึงบริษัท Ford และ GM

บุคลากรของเรา
พวกเราทำงานเชิงรุก เต็มที่กับงาน และพร้อมให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด
• เรามีประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ด้านยานยนต์ โลจิสติกส์และการบริหารจัดการสินทรัพย์อุปกรณ์หมุนเวียน
• พนักงานของเราได้รับการอบรมให้แก้ปัญหาอย่างดีเลิศและทันเวลา
• เรามีพนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และพนักงานที่ดูแลการทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งจะดำเนินการด้านวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
• เรามี Lean Six Sigma Black Belts ผู้ซึ่งสามารถระบุโอกาสต่าง ๆ ในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องได้

Sitemap | Privacy, Terms & Cookie Policies | Provide Web Feedback | Copyright 2015