กล่องพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotiveเชพ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถเข้าถึงศูนย์รวมพาเลทคุณภาพสูง ที่นำกลับมาใช้ใหม่และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ

กล่องพลาสติกยานยนต์นั้นเหมาะอย่างยิ่งในการขนส่งและการจัดเก็บชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับของยานพาหนะส่วนบุคคล ,พาหนะสำหรับโดยสาร และรถแทรคเตอร์

รายละเอียดและข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้โดยการใช้ Product Finder ที่อยู่ด้านขวา

กล่องพลาสติกยานยนต์ - ประโยชน์ที่ธุรกิจคุณจะได้รับ
ลดต้นทุนการจัดการให้น้อยที่สุด – กล่องพลาสติกยานยนต์ของเชพนั้น มีการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานช่วยให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์พื้นฐานอาทิ ช่องเสียบพาเลท (pallet jacks) และ forklift
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กล่องพลาสติกยานยนต์เต็มขนาดนั้นเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้า
• มีพร้อมใช้ on-demand ตามการวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีความล่าช้าเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในช่วงงานมากหรือช่วงเร่งด่วน
• ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยการผลิตที่แข็งแรงทนทานเพื่อให้สามารถทนต่อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์หนัก ๆ ได้
• ลดต้นทุนการจัดเก็บเนื่องจาก กล่องพลาสติกเปล่านั้นสามารถนำไปวางซ้อนกันได้สูงบนพื้นที่แข็งแรงและเรียบเสมอกัน
• มีตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์เสริมสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ยากในการจัดเก็บและขนส่งอย่างปลอดภัยบนกล่องพลาสติก

โดยสรุป

• เรามี พาเลท, pallet cages, ขอบตั้งพาเลท และแผ่นปิด พาเลท ให้คุณเลือกใช้ทำให้คุณทำงานได้อย่างยืดหยุ่น
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องนำไปทิ้ง
• ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีการผลิตที่แข็งแรงทนทาน
• เชพ ช่วยทำให้กระบวนการโลจิสติกส์ของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจของคุณได้เต็มที่

Sitemap | Privacy, Terms & Cookie Policies | Provide Web Feedback | Copyright 2015